سرگرمی

  • شهاب باران آسمان در اولین رویداد نجومی سال ۲۰۱۷
  • معلم بی رحمی که علاوه بر تنبیه بدنی دست دانش آموزش را می سوزاند/تصاویر
  • هرگز لیمو عمانی پخته شده در غذا را نخورید
  • حکم طلای سفید برای آقایان