تبلیغات

تعبیر خواب بی اعتنایی و بی محلی کردن

با تعبیر خواب بی اعتنایی، تعبیر خواب بی توجهی، تعبیر خواب بی محلی معشوق و تعبیر خواب بی وفایی همسر همراه ما باشید.

تعبیر خواب بی محبتی - تعبیر خواب بی تفاوتی - تعبیر خواب بی محلی معشوق - تعبیر خواب بی محلی همسر - تعبیر خواب روی برگرداندن

آنلی بیتون بی توجهی و بی اعتنایی در خواب را نشانه عدم رضایت از شغل فرد بیننده خواب بیان می‌کند. در مورد این نوع خواب‌ها فضای خواب و اعمالی که در آن دیده می‌شود در تعابیر آن بسیار تأثیر گذار است.

تعبیر خواب بی اعتنایی کردن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر کسی در خواب به شما بی‌اعتنایی کرد، به این معنا است که از شغل خود راضی نیستید.

تعبیر خواب بی اعتنایی و بی توجهی به نزدیکان

آنلی بیتون: اگر در خواب ببینید که یکی از نزدیکانتان به شما بی‌اعتنایی می‌کند، به این معنا است که اگر می‌خواهید زندگی خوبی داشته باشید باید رفتار زشت خود را اصلاح کنید.

دیدن بی محلی دوست در خواب

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده، دست می‌دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود می‌رود، نشانة آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می‌کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید.

تعبیر خواب بی توجهی و ترک کردن معشوق

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید معشوق خود را ترک می‌کنید، نشانة آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.

تعبیر خواب بی اعتنایی و بی وفایی معشوق وهمسر

کتاب سرزمین رویاها:

یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست: احتمال دارد که حامله باشد.یک مرد به نامزدش بی وفاست: پول هنگفتی درانتظارش است.یک زن به نامزدش بی وفاست: خبرهای بد دریافت می‌کند.یک مرد مجرد به معشوقه‌اش بی اعتنا و بی وفاست: خطر مرگیک زن مجرد به معشوقه‌اش بی وفاست: به شما خیانت می‌شود.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار