تبلیغات

تعبیر خواب بیهوشی

با تعبیر خواب بیهوش شدن و تعبیر خواب بیهوش شدن دیگران در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

تعبیر خواب بیهوشی – تعبیر خواب بیهوش شدن – تعبیر خواب بیهوش شدن دیگران

امام صادق بیهوش شدن در خواب را بر دشواری کارها و در معنای دوم به سرگشتگی و بیچارگی بیان کرده است.

تعبیر خواب بیهوش شدن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کاری پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بیهوشی درخواب بر دو وجه است.

دشواری کارهاتحیر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن بیهوش شدن توبه باید کرد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

شما بیهوش شده‌اید: یک بیماری در پیش است.شما بیهوش و زخمی می‌شوید: امیدهای شما با موفقیت روبرو می‌شوند.

تعبیر خواب بیهوش شدن دیگران

کتاب سرزمین رویاها:

یکی ازاعضاء خانواده بیهوش می‌شود: یک دوست نابکار بسیار خطرناک به شما نزدیک است.بچه‌ها بیهوش می‌شوند: ناکامی در عشقاشخاص دیگر بیهوش می‌شوند: موفقیت شما به تأخیر می‌افتد.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار