تبلیغات

تعبیر خواب آب دهان و معنای آب دهان انداختن یا تف کردن

تعبیر خواب آب دهان و معنای دیدن آب دهان در خواب 

در این پست از بخش تعبیر خواب نسیم فان، قصد داریم شما عزیزان را با تعبیر خواب آب دهان آشنا سازیم.  اگر آب دهان دیده شده در خواب سرد بود نشانه غم و اندوه است و اگر زرد بود دلیل مرگ است.در اینجا با ما همراه باشید تا شرح جامعی از تعبیر خواب آب دهان را از منابع مختلف ایرانی ، غیر ایرانی و اسلامی را با هم بخوانیم

تعبیرخواب آب دهان از دید بزرگان

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند آب دهان می انداخت، سخنی گوید که او را حلال نباشد

اگر بیند که در مسجد آب دهان می انداخت دلیل که سخن در دین گوید و نیز به هر موضع که آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گوید

اگر بیند که آب دهان بر دیوار انداخت دلیل که مالی هزینه کند در رضای حق تعالی.

اگر آب دهان به زمین افکند، دلیل که ضیاع خرد.

اگر آب دهان به دیوار افکند، دلیل که عهد بشکند یا قسم دروغ گوید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر آب دهان گرم بود، دلیل درازی عمر است،

اگر سرد بود، دلیل مرگ است،

اگر سیاه بود، غم و اندوه است،

اگر آب دهان زرد، بود دلیل بیماری است.

اگرآب دهان خشک بود، دلیل درویشی است

اگر لعاب دهان چون از دهان بیرون آید، بی آن که جامه را بیالاید، عملی است که بگوید،

اگر لعاب خون باشد، دلیل است که عملی باطل و دروغ گوید.

اگر بیمار بلغم از دهان به زمین افکند، دلیل که از بیماری شفا یابد.

اگر دید بلغم از گلو بیرون آور و به آستین بگرفت، مال خود بر عیال هزینه کند.

تعبیر خواب آب دهان و معنای دیدن آب دهان در خواب

تعبیر خواب آب دهان و معنای دیدن آب دهان در خواب

جابر مغربی در رابطه با تعبیر خواب آب دهان چه می گوید؟

اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند.

اگر بیند خون به آب دهان آمیخته بود، دلیل که مال حرام بخورد و دروغ بسیار گوید.

همچنین برای دیدن تعبیر های مربوط به تعبیر خواب آب در موارد گوناگون میتوانید  به لینک های زیر رجوع کنید

تعبیر آب چشمه در خواب ، تعبیر خواب حمل آب ، تعبیر خواب آب خروشان 

تعبیر خواب آب دهان از نظر آنلی بیتون:

دیدن آب دهان، نشانگر روابط بى‏ارزش و از دست دادن کار خودتان است.

اگر در خواب ببینید که به روى کسى آب دهان مى‏اندازید، نشانه‏ى آن است که رفتارتان مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار مى‏گیرد.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

مطالب متنوع دیگرتعبیر خواب آب ریختن و معنی دیدن ریختن آب در خوابتعبیر خواب آب ریختن و معنی دیدن ریختن آب در خوابتعبیر خواب – تعبیر خواب آب زلالتعبیر خواب – تعبیر خواب آب زلالتعبیر دیدن آب جوش در خواب چه معنایی دارد؟تعبیر دیدن آب جوش در خواب چه معنایی دارد؟تعبیر خوردن آب در خواب از نظر ابن سیرینتعبیر خوردن آب در خواب از نظر ابن سیرینتعبیر خواب – تعبیر آب چشمه در خوابتعبیر خواب – تعبیر آب چشمه در خوابتعبیر دیدن آب بینی در خوابتعبیر دیدن آب بینی در خوابتعبیر خواب ـ تعبیر خواب آب جاریتعبیر خواب ـ تعبیر خواب آب جاریتعبیر خواب برداشتن آب و خوردن آب در خوابتعبیر خواب برداشتن آب و خوردن آب در خوابتعبیر خواب آب تیره و کدر در خوابتعبیر خواب آب تیره و کدر در خوابتعبیر خواب – تعبیر خواب آب خنکتعبیر خواب – تعبیر خواب آب خنک

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار