تبلیغات

تعبیر خواب استخر – شنا کردن در استخر چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب استخر – معنی شنا کردن در استخر چیست؟تعبیر خواب استخر - شنا کردن در استخر چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب استخر – شنا کردن در استخر چه تعبیری دارد؟

استخر تجسمی از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند.دیدن استخر در خواب بیانگر چگونگی تقسیم یک تجربه با سایر مردم یا همراهی با دیگران است. تصویر استخر شنا در رویا به روابط متقابل شما با دیگران و به خصوص جنبه‌های عاطفی آن که بر ما سایه می‌افکند اشاره دارد در ادامه با تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید تا به دیگر معانی دیدن اسخر بپردازیم.

تعبیر خواب استخر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند. استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی کند مگر آبی که درون آن هست و برای روشن شدن این نکته باید به کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا کدورت و تیرگی آب درون استخر بازگوینده خوابی است که شما دیده اید.

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:

تعبیر خواب استخر چهار چیز است

اول – مردم با منفعت

دوم- مردی ثروتمند

سوم- جمع کردن مال

چهارم- عالم بزرگ

لوک اویتنهاو می گوید:

تعبیر خواب استخر پر آب زلال ، سود و خوشی استتعبیر خواب استخر پر از ماهی ، نشانه اتفاقات مهم و خوب استتعبیر خواب رفتن به استخر ، سلامتی استتعبیر خواب دیدن استخر عمیق ، خوب است و کم عمق هم در سطحی پایین تر خب استتعبیر خواب استخر با آب کثیف و لجن ، غم و اندوه است

آنلی بیتون می گوید:

۱- تعبیر خواب استخر ، ثابت ماندن شانس و اقبال شماست

۲- تعبیر خواب دیدن استخر با آب گل آلود ، مشاجرات خانوادگی است

جابر مغربی می گوید:

تعبیر خواب خوردن آب استخر مال یافتن از مرد ثروتمندی است

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی میگوید:

۱- تعبیر خواب بدن و لباسش را در استخر شستن ، توبه کردن اهل بیتش از گناه است

۲- تعبیر خواب لباس در استخر شستن و چرک زیر آب ظاهر شود ، به علم کار نکردن و به بدی مشهور شدن است

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

تعبیر خواب وضو گرفتن از استخر آب ، رهایی از غم و اندوه است

تعبیر خواب آب خوردن از استخر، رزق و روزی است

تعبیر خواب استخر - شنا کردن در استخر چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب استخر – شنا کردن در استخر چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شنا کردن در استخر

 بن سیرین می گوید:

اگر کسی ببیند در استخر با آب صاف و روشن شنا می کند، عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شویداگر کسی ببیند در استخر با آب کدر و تاریک شنا میکند، نشانه غم و اندوه استاگر کسی ببیند کنار استخر سبزه روییده و باغچه ای پر از گل وجود داشت کاری می کنید که سود آن عاید دیگران می شود.

لوک اویتنهاو می گوید:

تعبیر خواب شنا کردن در استخر ، به سلامتی و ثروت می رسید

تعبیر خواب استخر خالی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب استخری خالی دیدید که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می‌شوید. اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می‌شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می‌دهید از آلودگی پاک می‌شوید و به نوشته ابن سیرین از گناهی توبه می‌کنید.

مطالب مرتبط 

تعبیر دیدن آب، شنا در استخر ، تعبیر خواب آبتنی ، تعبیر خواب آب گرم ، تعبیر خواب آب سرد

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار