تبلیغات

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

تعبیر خواب ظرف – دیدن ظروف شکسته در خواب به چه معنایی است؟تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

در این پست از بخش تعبیر خواب نسیم فان قصد داریم شما را با تعبیر خواب ظرف و ظروف شکسته آشنا کنیم. معبرین اسلامی دیدن ظرف در خواب بیانگر ایده ، مفاهیم و نگرش می دانند. اما معبرین غربی تعبیر های دیگری برای دیدن ظرف در خواب دارند که در قسمت زیر به تعبیر آنها پرداخته ایم. برای مطالعه تعابیر با ما همراه باشید.

تعبیر خواب ظرف

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ظروف در خواب ، علامت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب است .

در سر زمین رویاها آمده:

ظروف را می شکنید : دردسر و گرفتاری در خانه

دیگران ظرف را می شکنند : هیجانات و اعصاب خود را بیشتر کنترل کنید .

یک ظرف میناکاری شده : پول بدست شما میرسد

تعبیر خواب ظروف چینی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای وسائل چینی عبارتند از:

۱- زنی خدمتکار

۲- کنیزک

۳- سود و منفعت از طرف زن‌ها.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر وسایل چینی، زنی خدمتکار می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی وسایل چینی در اختیار داری، یـعـنـی «کنیزکی» به دست می‌آوری.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ظروف چینی در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهایی خوب برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت در زندگی است .

تعبیر خواب ظروف کریستال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می کند.

زن به خاطر ظرافت و درخشندگی اش در خواب به صورت بلور و کریستال مجسم می شود و مثل بلور وسوسه انگیز است. با این توصیف در خواب های ما کریستال زنی است فتنه انگیز و وسوسه گر و زیبا و فریب دهنده ولی باید دید که کریستال را در خواب چگونه و کجا می بینیم.اگر در خواب دیدید ظرفی از کریستال دارید با زنی دارای همین خصوصیات روبه رو می شوید و چنانچه این ظرف ازدست شما بیفتد و بشکند او را از دست می دهید.اگر در خواب حس می کنید که آن کریستال به شما تعلق دارد و از سال ها پیش صاحب آن بوده اید، اگر چنین چیزی در خواب دیدید کریستال همسر شما است و اگر همسر ندارید زنی است که در زندگی مالی و شغلی شما می تواند نقش موثر داشته باشداگر دیدید در اتاقی از کریستال و بلور هستید در مقطعی از زمان وضع ممتاز و خوبی پیدا می کنید اما از عدم تجانس بین خودتان و دیگران رنج می برید.اگر دختر جوانی ببیند کفشی از کریستال دارد که می درخشد و روشن است شوهری می کند که از جمیع جهات ممتاز و برجسته است و طبعا صاحب یک زندگی رویائی خواهد شد.تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

تعبیر خواب ظرف شستن (شستن ظروف)

دیدن ظرف شستن در خواب نشانه و هشداری از آشفتگی یا مشکلاتی است که نیاز به بر طرف کردن و تمیز کردن آن‌ها به شدت احساس می‌شود.

ظرف شستن می‌تواند شامل شستن با استفاده از مواد شوینده و یا شستن با استفاده از مایعات باشد. ظروف معمولاً با اسفنج، پارچه یا لیف شسته می‌شوند اگر چه ممکن است در خواب شستن به وسیله مواد غیر معمولی و عجیب و غریب نیز انجام شود.

در این نوع خواب‌ها شما ممکن است با موارد زیر روبرو شوید

شستن ظروف کثیفاجبار به شستن برای دریافت مقداری غذاشکستن ناخن هنگام شستن ظرف‌هابریدن و صدمه زدن به دست‌ها در حین ظرف شستنشستن ظروف پلاستیکیشستن ظروف تمیزواجب بودن شستن ظروفکمک خواستن برای شستن ظروفحضور داشتن کسی برای شستن ظروفعدم وجود صابون و مواد شوینده برای شستنزو…

تعبیر گری می گوید:

دیدن یا حمل کردن ظرف ناهار در خوابتان بیانگر انرژی ذخیره شده ای است. شما برای واقعه ی مهمی آماده می شوید

اگر ظرف ناهار خالی باشد پس به این است که شما در جایی از زندگی تان، غنا و روشنگری روحی ندارید

تعبیر خواب ظروف غذا و آشپزی

تعبیر کلی ظروف، شخصی خدمتکار می‌باشد.

اگر ببینی ظرفی به دست آورده‌ای، یـعـنـی خدمتکاری به دست می‌آوری.اگر ببینی آب یا خوردنی خوبی در ظرف وجود دارد، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری، و یا اگر ببینی از ظرف چیز خوبی خورده‌ای، باز هم تعبیرش این است که سود و منفعت به دست می‌آوریاگر ببینی ظرف شکسته یا سوراخ شده و یا اشکالی در آن به وجود آمده و یا اینکه آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار بیمار شده و یا اینکه میمیرد و یا ممکن است آن را از دست بدهیتعبیر خواب بشقاب

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‏ى بشقاب در خواب، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر در خواب ببینید که بشقابتان شکسته، نشان‏دهنده‏ى آن است که در یکى از کارهایتان سود فراوانى نصیب مى‏شود.

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى بشقاب مسى در خواب، بیانگر آن است که عده‏اى تلاش مى‏کنند تا خانواده‏تان را از هم بپاشند.

دیدن بشقاب در خواب ، نشانه صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است .

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

تعبیر خواب ظروف آبخوری

از تعبیرهایی که در مورد ظروف آبخوری آمده است می‌توان اینطور فهمید که:

تعبیر کلی ظرف آبخوری، زن می‌باشد.

اگر ببینی ظرفی پر از آب به دست آورده‌ای و از آن می‌آشامی، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی .اگر ببینی آب از ظرف ریخته است، یـعـنـی فرزند میمیرد.اگر ببینی خرابی یا اشکالی در ظرف ایجاد شده و یا اینکه آن را از دست داده‌ای، تعبیرش بیماری، مرگ و یا از دست دادن زن می‌باشد.تعبیر خواب قدح

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قدح در خواب بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: کنیزک.

سوم: خادم حوائج دار(خادمی که نگهدار لوازم است).

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر درخواب بیند قدحی پرآب یا گلاب داشت و از آن بخورد، دلیل است زن خواهد یا کنیزک خرد و از ایشان فرزندی پارسا آید.

تعبیر خواب لیوان

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

لیوان در خواب، نشانه زن یا خدمتکار است و لیوان پر به زن حامله تعبیر میشود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر طرف می کند.

همین تعبیر هست برای دختران جوان و دم بخت به خصوص اگر از آن لیوان آبی صاف و روشن و خوش گوار بنوشند بسیار خوب است

توجه داشته باشید که مصاحبت و صمیمیت در دیدت لیوان مستقر است لذادر مورد همسر چنانچه صمیمی و مصاحب باشد صدق می کند زن بی تفاوت مشمول این تعبیر قرار نمی گیرد

در سر زمین رویاها آمده:

خواب لیوان : شانسشما بهمراهی یک زن هستید که لیوان می فروشد : خوشبختی استثنائیدریک لیوان نوشابه دیگر می نوشید : یک خطریک لیوان شراب را می ریزید : خبرهای خوشیک لیوان کثیف : یک کار دلپذیر و خبرهای خوش در پیش استبه شما لیوان هدیه می کنند : تولد یک نوزادیک معامله گر یا سیاستمدار خواب ببیند که لیوانی را می شکند : درکارهایش منفعت هنگفتی نصیبش خواهد شد .تعبیر خواب لیوان بلور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

لیوان بلور روشن و صاف کامروائی و خوشبختی است به خصوص اگر مرد جوانی در خواب ببیند لیوانی از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد با زنی دلخواه ازدواج می کند. زنی که مصاحب او خواهد بود و نیازهایش را جواب خواهد گفت.

تعبیر خواب لیوان فلزی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید لیوانی کوچک و فلزی داریدتنگ روزی می شوید و در معاش شما مضیفه می افتد و چنانچه در خواب ببینید لیوانی بزرگ و خوش رنگ دارید معاش شما تامین می شود. رنگ لیوان هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است.

تعبیر خواب شکستن لیوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شکستن لیوان در خواب بیشتر برای زنان و مردان جوان خوب نیست.

اگر در خواب ببینید که لیوان خود را زدید و شکستید دوست و مصاحب خوبی را از دست می دهید یا چنانچه همسرتان صدیق و صمیمی است بین شما اختلاف می افتد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک لیوان خالی را می شکنید : علامت مرگ یک زن

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

تعبیر خواب آب خوردن با لیوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید.

اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک لیوان پرازآب می نوشید : سلامتی فرزندان شما تضمین می شود

یک لیوان آب می نوشید :بزودی ازدواج می کنید

آب یک لیوان را می ریزید : مرگ یک بچه

آب یک لیوان روی لباستان می ریزد : مرگ یکی از آشنایان شما

تعبیر خواب خرید و فروش ظروف

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد. اما اگر به علتی ظرف‌ها بشکنند، نشانه آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد.

تعبیر خواب ظرف از دید مولفتعبیر خواب خرید و فروش ظروف، سعادتمندی استتعبیر خواب شکستن ظرف، این است که اقبال و سعادت برای مدتی کوتاه از شما روی برمیگرداندتعبیر خواب قفسه پر از ظروف درخشان، ازدواج موفق استتعبیر خواب ظرف، کامیابی استتعبیر خواب ظروف خاک گرفته، آینده ای نامطلوب استتعبیر خواب ظروف چینی، به دست آوردن فرصت های خوب استتعبیر خواب ظروف کثیف یا شکسته، این است که به اشتباه مورد اذیت قرار میگیردتعبیر خواب شستن ظرف پلاستیکی

شستن ظروف پلاستیکی در خواب بیانگر این است که شما برای حفظ روابطی که چندان سودمند نیستند بسیار تلاش می‌کنید.

تعبیر خواب اجبار به ظرف شستن

اجبار به ظرف شستن توسط شخصی بیشتر ناشی از احساس بدهی و ناتوانی در مقاب فرد مورد نظر در بیداری است.

تعبیر خواب قفسه ظرف شویی

دیدن قفسه ظرف شویی در خواب نشانه انجام کارها به بهترین شکل ممکن است.

تعیبر خواب شکستن ظروف چینی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ظروف شکسته در خواب ، علامت آن است که اشتباهأ مورد آزار و اهانت دیگران واقع خواهید شد .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی چینی شکسته است، یـعـنـی کنیزک یا خادم تو از دنیا می‌رود یا فرار می‌کند، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: زن تو از دنیا می‌رود

تعبیر خواب شکستن ظروف شیشه ای

تعبیر گری می گوید:

اگر کسی در خواب ببینید که تعدادی از بشقاب و یا ظروف شیشه ای در قفسه های کابینت آشپزخانه را می شکند دلیل بر اینکه اتفاق یا حادثه ای ناخوش آیند برای همسایه ی او رخ خواهد داد (در اینجا منظور از همسایه میتواند دوست آشنا و یا فامیل باشد)

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

تعبیر خواب شکستن ظرف بلور

شیخ طوسی می گوید:

شکستن و دور ریختن ظرف های بلوری در خواب دلیل بر از دست دادن مال و یا خسارت و ضرر مالی است.

اگر کسی در خواب ببینید بر اثر دعوا و یا بدون علت ظروفی با جنس سفالی را از بین میبرد و یا می شکند تاویل آن مال باختن و یا خسارت است

تعبیر خواب شکستن ظرف سفالی

تعبیر گری می گوید:

شکستن ظرف ها و یا لیوان هایی از جنس سفال در خواب دلیل بر ترک شغل و کسب و درامد فعلی و روی آوردن به بازار و کسب و کار و درامد جدید است همانطور که میدانید قبلا هم معبران ظروف سفالی را دلیل بر کار و رونق اقتصادی معرفیکرده اند

تعبیر خواب شکستن ظروف کریستال

شیخ بهایی می گوید:

شیخ بهایی شکستن و خرد کردن ظرف های کریستال را نشانه ی غم اندوه و افسردگی میداند

هم اکنون مطالعه کنید

تعبیر خواب آبگینه ، تعبیر خواب شانه ، تعبیر خواب گربه ،تعبیر خواب بخاری

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار