تبلیغات

تعبیر خواب پارو – پارو کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پارو و پارو کردن از نظر علماتعبیر خواب پارو - پارو کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پارو – پارو کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

پارو نام وسیله‌ای است شبیه به بیل که با استفاده از آن می‌توان قایقها و کشتیهای کوچک که فاقد موتور یا بادبان هستند را راند. پاروها معمولاً از چوب ساخته میشوند. از پارو برای روبیدن برف از پشت‌بام‌ها و پیاده‌روها نیز استفاده میشود. و دیدنش در خواب بیانگر این است که کسی است که به شما کمک می کند و در انجام کارها به یاری شما بر می خیزد. با تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید.

تعبیر خواب پارو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پارو مانند بیل خادم است و کسی است که به شما کمک می کند و در انجام کارها به یاری شما بر می خیزد.

چنانچه دیدید که با پارو جو و گندم روی هم انبار می کنید و می ریزید آن طور که در انبار روستاها پارو می زنند نعمت زیادی به وسیله کسی نصیب شما می شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پارو به دست دارید ، علامت آن است که برای آسایش دیگران از لذتهای زندگی چشم می پوشید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک پارو : شما آدم سبک مغزی هستید .

به تنهایی پارو می زنید : زوج شما زرنگ و چابک است .

به اتفاق دیگران پارو می زنید : منتظرمشکلات فراوان باشید.

تعبیر خواب پارو کردن برف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که برف پارو می کنید به کمک کسی غم و اندوه را از خود می رانید.

اگر بیننده خواب ببیند که در تابستان پارویی به دست دارد و برف جمع می کند و در جایی روی هم می ریزد پولی به رایگان نصیب او می شود. روی هم رفته پارو دوست و همراه و کمک است و نیکو است

تعبیر خواب پارو زدن دیگران

در سرزمین رویاها آمده:

بچه ها پارو می زنند : موفقیت شما در زندگی حتمی است .

دیگران پارو می زنند : روابط عشقی شما در خطر است .

دشمنان پارو می زنند : اغتشاش و پیچیدگی در کارها .

تعبیر خواب گم کردن پارو

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پاروی خود را گم کرده اید ، نشانه آن است که برای عملی کردن طرحهایی بیهوده تلاش می کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

پارو گم می کنید : نقشه های شما نقش بر آب خواهند شد.

تعبیر خواب پارو - پارو کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پارو – پارو کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پارو زدن در قایق

دریک قایق بزرگ پارو می زنید : پول هنگفتی بدست خواهید آورد.

تعبیر خواب پارو چوبی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر پارو از چوب بود نیکو است و اگر از آهن بود خواب شما از یک دوست و همراه قدرتمند با شما سخن می گوید.

تعبیر خواب پارو شکسته

در سرزمین رویاها آمده:

یک پاروی شکسته : خوشیهای شما همین جا قطع می شود .

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پاروی شکسته در خواب، نشانه چشم پوشی از تفریح مورد علاقه خویش است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن پاروی شکسته بیماری است و این که به وقت سختی هیچکس به کمک بیننده خواب نمی آید.

تعابیر مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب پنبه ، تعبیر خواب پنیر ، تعبیر خواب کله پاچه

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار