تبلیغات

تعبیر خواب تب – تب کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب تب و معنی تب داشتن در خواب  تعبیر خواب تب - تب کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب تب – تب کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب تب کردن چیست؟ خواب دیدن اینکه تب دارید ، بیانگر احساس خشم یا نفرت شماست که به حالت تهدید آمیز درآمده و به سطح خودآگاه شما رسیده است. شما نیاز دارید که راهی ایمن برای ابراز این احساسات بیایید. در ادامه برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید.

تعبیر خواب تب کردن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب دید او را تب پیوسته بود، چنانکه زمانی او را رها نمی کرد، دلیل که پیوسته به فساد و گناه مشغول است و توبه باید کرد تا از عقوبت نجات یابد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی بیند تبش دراز است، دلیل که تنش درست و عمرش دراز است. گر بیند وی را تب اندک است، تاویلش به خلاف این است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

تب در خواب، بر پرداخت بدهی دلالت دارد. از آنجا که تب، گناهان آدم را میزداید، ممکن است بر عمل نمودن به عهد و پیمان نیز، دلالت داشته باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما تب شدیدی دارید : دوستان به شما دروغ میگویند . از تب رنج می برید : گرفتاریهای کوچک .

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آزمایش ،  تعبیر خواب خون دادن در آزمایشگاه چیست؟

تعبیر خواب تب داشتن به روایت منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در خوابهای ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها. چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می شویم چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می کند. اگر در خواب ببینیم که تب داریم و احساس کنیم که تب ما مزمن شده است خواب می گوید ریشه نگرانی عمیق است و باید آن را از سالها قبل جستجو کرد و مدتی هم در آینده ادامه خواهد یافت نه به قدر گذشته. اگر در خواب ببینیم که دیگری تب دارد و ما تیمار و بیمار داری می کنیم کسی موجب بروز حادثه ای می شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم. برخی از معبران نوشته اند تب در خواب گناهانی است که مرتکب شده ایم و می شویم . چنانچه کسی ببیند تب دارد نشان آنست که به گناه مشغول می باشد. تعبیر خواب تب - تب کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب تب – تب کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب تب داشتن دیگری

در سر زمین رویاها آمده:

بستگان شما تب دارند : دوستان به شما خیانت میکنند.

تعبیر خواب تب و لرز

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دیگری گرفتار تب و لرز شده است ، علامت آن است که شما با بی تفاوتی نسبت به اعتبار و نفوذ دیگران ، آنها را از خود بیزار خواهید کرد. اگر خواب ببینید از تب می لرزید ، دلالت بر آن دارد که درد جسمانی خواهید کشید و افکار باطل شما را به مرز درماندگی خواهد رساند.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پزشک ، دیدن دکتر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مریض تب دار

لیلا برایت می گوید:

دیدن مریض تب‏دار در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است.

تعبیر خواب تب داشتن بچه

در سر زمین رویاها آمده:

بچه ها تب دارند : چیزی را که خواستارش بودید ، بدست می آورید.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار