تبلیغات

تعبیر خواب عینک + تعبیر خواب عینک شکسته و عینک آفتابی

تعبیر خواب عینک چیست؟ استفاده از هر نوع عینک برای کسانی که عینکی نیستند بیانگر این است که نیاز دارید به یک موقعیت دید واضح تری داشته باشید. ممکن است یک سو تفاهم یا یک موقعیت باشد که اشتباه دریافت شده و نیاز دارید که روشن شود. برای مطالعه تعابیر بیشتر در رابطه با تعبیر خواب عینک همراه ما باشید.

تعبیر خواب عینک + تعبیر خواب عینک شکسته و عینک آفتابی

تعبیر خواب عینک + تعبیر خواب عینک شکسته و عینک آفتابی

تعبیر خواب عینک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی ندارد.

مولف می گوید:

اگر کسی که عینکی است به هر نحوی عینک نداشته باشد ودر دیدن دوچار مشکل شود دلیل که از راه هدایت باز مانده استفاده از هر نوع عینک برای کسانی که عینکی نیستند در صورتی که موجب شود نور وارد شده بر چشم را کاهش یابد گرفتاری در گمراهی واگر موجب بهتر دیدن شود هدایت یافتگی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن عینک در خواب ، نشانه آن است که بیگانگان تغییراتی در زندگی و کار شما می دهند که باعث نگرانی شما خواهد شد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

عینک مرد خیر و نیکوکاری است که دست شما را می‌گیرد و کارها را برای شما آسان می‌کند. دیدن عینک در خواب گویای آن است که چنین کسی در زندگی شما نقش می‌گیرد. اگر ببینید که همسرتان عینک زده و او عینکی نباشد چیزی در شما اعجاب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد.

معبرین غربی می گویند:

اگر در خواب مشاهده کنید که عینک زده‌اید بیانگر این است که در حال فریب دادن خود در مورد برخی از مسائل هستید.

در سر زمین رویاها آمده:

نزد عینک ساز می روید : پول بدست می آورید عینک میخرید : از خودتان خجالت میکشید عینک به چشم دارید : زندگی شما عجیب و غیرعادی خواهد شد . شما عینک ساز هستید : پول براحتی بدست می آورید . عینک می فروشید : درآمد شما عالی خواهد بود . برای بچه ها عینک تهیه می کنید : امنیت در خانواده تعبیر خواب عینک آفتابی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که عینک آفتابی زده‌اید رازی دارید که می‌کوشید پنهان نگه دارید. اگر ببینید که همسرتان عینک آفتابی زده او واقعیتی را از شما پنهان می‌کند. اگر ببینید که دیگری عنیک آفتابی زده سوالی برایتان مطرح می‌شود.

لوک اویتنهاو می گوید:

عینگ آفتابی بیانگر حفاظت از خود یا پنهان شدن.

تعبیر خواب عینک + تعبیر خواب عینک شکسته و عینک آفتابی

تعبیر خواب عینک + تعبیر خواب عینک شکسته و عینک آفتابی

تعبیر خواب شکستن و گم کردن عینک

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده‌اید مشکلی برای شما پیش می‌آید و اگر ببینید که عینک شما شکسته است زبان می‌بینید و گرفتار سختی و تنگی می‌شوید.

معبرین غربی می گوید:

دیدن گم شدن عینک و یا عینک شکسته در خواب نشانه عدم توانایی در قضاوت مشکلاتی که در اطراف شما رخ داده است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن عینکی شکسته در خواب، نشانه آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و ناپسند خواهید کرد.

شیخ مفید می گوید:

اگر ببینی عینک آفتابی در خوابت شکسته است دلیل بر اینکه به یکی از دوستان نزدیک یا دور خود تهمت میزنی و یا با احساسات این فرد با گفتن دروغ بازی میکنی.

برخی معبران نوشته اند:

اگر ببینی خودت شیشه های عینکت را می شکنی نشانه ای بزرگ این است که بین اطرافیان و مخصوصان دوستانت کسی از تو خرده به دل گرفته و بی دلیل باعث رنجش او شده ای و چنان چه فقط عینک را شکسته دیدی به دیگران حسادت میکنی تحمل دیدن موفقیت های اقوام یا آشنایانت را نداری

اگر دوست دارید مطالعه کنید

تعبیر خواب چراغ ، تعبیر خواب  لامپ ، تعبیر خواب تیر چراغ برق

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

تعبیر خواب عینک + تعبیر خواب عینک شکسته و عینک آفتابی

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار