تبلیغات

نتایج جستجو برای:

ضرب المثل

 • ضرب المثل خمیازه خمیازه آرد، حیف بر جان آن‌که مُرد
 • ضرب المثل بار کج به منزل نمی‌رسد
 • ضرب المثل ﺑﺎﺭ ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ،ﭘﺎﻻﻧﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﯽﺭﺳﺎﻧﺪ
 • ضرب المثل خر لگدش زده، پای کره خر می‌شکند
 • داستان ضرب المثل آب ها از آسیاب افتادن
 • ریشه تاریخی ضرب المثل اگر بشود ، چه شود
 • داستان ضرب المثل اگر بشود ، چه شود
 • ریشه ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم
 • داستان ضرب المثل خودش را بیار ولی اسمش را نیار
 • داستان ضرب المثل کوتاه خردمند بِه که نادان بلند
 • ضرب المثل از ترس گدایی، یک عمر گدایی
 • ریشه ضرب المثل آواز خر در چمن
 • ریشه ضرب المثل دزد باش و مرد باش
 • ضرب المثل یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی
 • ضرب المثل کلاه قرچی دیده
 • ضرب المثل حرف مرد یکی است
 • ۳۰ ضرب المثل افغانی با معنی
 • ضرب المثل دشمن دانا به از نادان دوست
 • گسترش ضرب المثل آب از دریا بخشیدن
 • ضرب المثل مزد – هیه